Porota 2019

Mgr. Roman Jurečka

pracuje jako ředitel Vědeckotechnického parku UP, kam přišel z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zde působil jako koordinátor transferu technologií. Studoval na Univerzitě Karlově a v Istituto di Psicologia v Římě. Má více než dvacetiletou zkušenost v řízení obchodu ve společnostech Mora Moravia, Česká zbrojovka a Meopta Systems.

Mgr. Martin Šmajser

pracuje ve společnosti Česká spořitelna, a.s. jako vedoucí týmu bankovních poradců v Regionálním korporátním centru Olomouc od r. 2008. Zabývá se především financováním regionálních firem a developerských nebo energetických projektů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého a spolupracuje s Univerzitou i jejím Nadačním fondem na podpoře studentských projektů a na rozvoji spolupráce Univerzity s regionálním podnikatelským prostředím.

Ing., Mgr. Zdeněk Šoustal

Zdeněk Šoustal vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je majitelem a CEO investiční společnosti Reticulum, a. s. založené v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání je investiční činnost, obchodování s nemovitostmi, restrukturalizace podniků a odkup pohledávek. V současnosti je největším spravovaným aktivem 50% podíl ve skupině Accolade, která vlastní a pronajímá průmyslové parky v České republice, Německu a Polsku. Skupina Accolade také provozuje Letiště Tuřany v Brně. Dalším významným aktivem je společnost MJM agro, a. s., která podniká v zemědělství v České republice a na Slovensku.

Dr. Ing. Petr Kubečka

pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

PhDr. Radim Kašpar

pracuje jako ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc a ve své činnosti urputně hájí zájmy podnikatelů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Již během vysokoškolského studia navázal spolupráci s renomovanou agenturou Ogilvy Public Relations, kde zdokonaloval své dovednosti zejména v oblasti PR a marketingu. Poté působil jako ředitel olomoucké marketingové agentury. Ve své profesní činnosti čerpal praxi také z přípravy a realizace evropských projektů a koordinace podnikatelského klubu Business for Breakfast. V neposlední řadě za ním stojí mnoho desítek zrealizovaných odborných seminářů a vzdělávacích konferencí.

Ing. Pavlína Slepičková

v agentuře CzechInvest působí již řadu let. Její pracovní náplní je široká škála činností podporujících rozvoj podnikatelského prostředí v regionu – dotace v oblasti zpracovatelské průmyslu, inovací, vědy a výzkumu, podpora exportu českých firem do zahraničí, monitoring průmyslových zón a brownfieldů a v neposlední řadě je také koordinátorem start-upových projektů. Hlavním úkolem regionální kanceláře CzechInvestu v oblasti start-upů, je snaha spoluvytvářet start-upové podhoubí v regionu tak, aby mohly vznikat a rozvíjet se nové zajímavé podnikatelské projekty s globálním potencionálem.

Ing. Kristýna Pospíšilová

pracuje jako vedoucí Studentského kariérního a poradenského centra Univerzity Palackého. Orientuje se na trhu práce, protože je v kontaktu se zaměstnavateli z celé ČR. Je absolventkou Vysoké škole báňské a dříve pracovala jako projektová koordinátorka v nadnárodní společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o.

Bc. Radovan Vašíček

pracuje na Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde se věnuje podpoře podnikání v regionu. Do této oblasti patří přímá i nepřímá podpora rozvoje malých a středních firem; spolupráce s vysokými školami; podpora soutěží pro podnikatele (pořádání slavnostního vyhlášení Podnikatel roku Olomouckého kraje); pravidelná účast na veletrzích investičních příležitostí společně s městy a obcemi Olomouckého kraje (zejména MSV v Brně a Stavotechu – Moderní dům v Olomouci); podpora zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe.