Porota

Mgr. Roman Jurečka

pracuje jako ředitel Vědeckotechnického parku UP, kam přišel z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Zde působil jako koordinátor transferu technologií. Studoval na Univerzitě Karlově a v Istituto di Psicologia v Římě. Má více než dvacetiletou zkušenost v řízení obchodu ve společnostech Mora Moravia, Česká zbrojovka a Meopta Systems.

Mgr. Martin Šmajser

pracuje ve společnosti Česká spořitelna, a.s. jako vedoucí týmu bankovních poradců v Regionálním korporátním centru Olomouc od r. 2008. Zabývá se především financováním regionálních firem a developerských nebo energetických projektů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého a spolupracuje s Univerzitou i jejím Nadačním fondem na podpoře studentských projektů a na rozvoji spolupráce Univerzity s regionálním podnikatelským prostředím.

Ing. Rostislav Drnovský

je partnerem ve společnosti BA Club CZ, s.r.o. Aktivnímu investování a rozvoji firem se věnuje soustavně posledních 5 let. Řadu zainvestovaných projektů již přivedl úspěšně na trh a prodal. Dříve působil v oblastech finančního a projektového řízení ve společnostech Deloitte, PwC a CFS group.

Ing. Olga Jedličková

pracuje na Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde se již 10 let věnuje podpoře podnikání v regionu. Do této oblasti patří přímá i nepřímá podpora rozvoje malých a středních firem; navazování partnerství mezi veřejným; soukromým a neziskovým sektorem; spolupráce s vysokými školami; podpora zavádění výsledků vědy a výzkumu do praxe; marketing a propagace investičních příležitostí kraje, měst a obcí; podpora soutěží pro podnikatele; příprava kulatých stolů a obchodních misí pro podnikatele; aktivní spolupráce s hospodářskými komorami, zaměstnaneckými svazy a dalšími institucemi v oblasti hospodářského rozvoje. Pravidelně zasedá nejen v porotě této soutěže, ale i jiných soutěží, např. Firma roku a Živnostník roku.

Dr. Ing. Petr Kubečka

pracuje ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2012 a to jako projektový manažer se zaměřením na transfer technologií do podnikové sféry. Studoval na Vysoké škole báňské a Ecole Centrale Paris. V minulosti pracoval jako manažer a jednatel v úspěšné telekomunikační firmě Evkanet.

PhDr. Radim Kašpar

pracuje jako ředitel Okresní hospodářské komory Olomouc a ve své činnosti urputně hájí zájmy podnikatelů. Je hrdým absolventem Univerzity Palackého v Olomouci. Již během vysokoškolského studia navázal spolupráci s renomovanou agenturou Ogilvy Public Relations, kde zdokonaloval své dovednosti zejména v oblasti PR a marketingu. Poté působil jako ředitel olomoucké marketingové agentury. Ve své profesní činnosti čerpal praxi také z přípravy a realizace evropských projektů a koordinace podnikatelského klubu Business for Breakfast. V neposlední řadě za ním stojí mnoho desítek zrealizovaných odborných seminářů a vzdělávacích konferencí.

Ing. Pavlína Slepičková

v agentuře CzechInvest působí již řadu let. Její pracovní náplní je široká škála činností podporujících rozvoj podnikatelského prostředí v regionu – dotace v oblasti zpracovatelské průmyslu, inovací, vědy a výzkumu, podpora exportu českých firem do zahraničí, monitoring průmyslových zón a brownfieldů a v neposlední řadě je také koordinátorem start-upových projektů. Hlavním úkolem regionální kanceláře CzechInvestu v oblasti start-upů, je snaha spoluvytvářet start-upové podhoubí v regionu tak, aby mohly vznikat a rozvíjet se nové zajímavé podnikatelské projekty s globálním potencionálem.

Ing. Kristýna Pospíšilová

pracuje jako vedoucí Studentského kariérního a poradenského centra Univerzity Palackého. Orientuje se na trhu práce, protože je v kontaktu se zaměstnavateli z celé ČR. Je absolventkou Vysoké škole báňské a dříve pracovala jako projektová koordinátorka v nadnárodní společnosti Senior Flexonics Czech s.r.o.

Kamil Krč, MBA

působil šest let v Jihomoravském inovačním centru (JIC), kde poskytoval konzultační a odborné služby inovačním firmám a start-up firmám zejména v oblasti marketingu, patentů a firemních strategií, kromě toho byl zapojen do projektů na rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti regionu. Následně působil na Mendelově univerzitě v Brně, kde z pozice manažera komercializace a zástupce ředitele pomohl připravit, spustit a rozběhnout univerzitní Centrum transferu technologií. Je autorem odborných článků o inovacích, byznysu a transferu technologií. V současnosti je Kamil Krč ředitelem sdružení OK4Inovace, které se zabývá mj. aktivitami na podporu vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných organizacích, s cílem hospodářského rozvoje a růstu znalostní ekonomiky v Olomouckém kraji.