Partneři

GENERÁLNÍ PARTNER

Česká spořitelna – poskytovatel služby Erste Corporate Banking

ERSTE Corporate Banking je služba nabízená Českou spořitelnou, která je členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. Počtem klientů je Česká spořitelna na prvním místě a na druhém místě podle objemu aktiv. Erste Group poskytuje finanční služby přibližně 17 milionům klientů, z nichž většina je členy Evropské unie (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku).

V oblasti korporátního bankovnictví si Česká spořitelna klade ambiciózní cíle. Již dnes patří v řadě oblastí k jedničce na trhu a v horizontu tří let chce získat pozici jedničky ve všech klíčových korporátních segmentech od malých a středních podniků až po velké průmyslové korporace. Aby své silné postavení na českém trhu ještě více umocnila, zahájila poskytování svých služeb korporátního bankovnictví pod názvem ERSTE Corporate Banking.

Erste Corporate Banking nabízí služby pro začínající podnikatele:

PARTNER

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj si je vědom významné úlohy podnikání pro hospodářský rozvoj regionu. Podnikání je důležité pro zajištění atraktivity a konkurenceschopnosti regionu i životní úrovně jeho obyvatel. Proto Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu podnikání nad rámec zákonem svěřených povinností. Podporuje prezentaci úspěšných podnikatelů i zajímavých podnikatelských záměrů v rámci soutěží pro podnikatele, jako jsou Podnikavá hlava, Podnikatel roku, Firma roku a Živnostník roku. Každoročně Olomoucký kraj přispívá nemalou finanční odměnou pro vítěze soutěží. Už druhým rokem má Olomoucký kraj samostatný dotační program na podporu podnikání se mařením na Podporu poradenství pro podnikatele a Podporu soutěží propagující podnikatele. Dále podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. V současné době fungují na území Olomouckého kraje už čtyři klastry. Své investiční příležitosti prezentuje na českých i zahraničních veletrzích a rovněž formou příruček, publikací a letáků. Více informací naleznete na internetových stránkách www.kr-olomoucky.cz v sekci Podnikání, inovace a zaměstnanost.

PARTNER

Reticulum

 Společnost Reticulum aktivně vyhledává zajímavé investiční příležitosti. Zajímáme se o projekty ve start up fázi, o minoritní i majoritní podíly i nákup celých společností. Paralelně s investicí finančních prostředků jsme připraveni nabídnout i svoje know-how v oblasti finančního řízení projektů, účetnictví, daní, budování obchodní strategie i právního poradenství prostřednictvím spolupracujících advokátů.

 

PODPOROVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI