Partneři 2019

 

PARTNER

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj si je vědom významné úlohy podnikání pro hospodářský rozvoj regionu. Podnikání je důležité pro zajištění atraktivity a konkurenceschopnosti regionu i životní úrovně jeho obyvatel. Proto Olomoucký kraj klade velký důraz na podporu podnikání nad rámec zákonem svěřených povinností. Podporuje prezentaci úspěšných podnikatelů i zajímavých podnikatelských záměrů v rámci soutěží pro podnikatele, jako jsou Podnikavá hlava, Podnikatel roku, Firma roku a Živnostník roku. Každoročně Olomoucký kraj přispívá nemalou finanční odměnou pro vítěze soutěží. Už druhým rokem má Olomoucký kraj samostatný dotační program na podporu podnikání se mařením na Podporu poradenství pro podnikatele a Podporu soutěží propagující podnikatele. Dále podporuje aktivity regionálních sdružení nezávislých firem působících v jednom oboru, tzv. klastrů. V současné době fungují na území Olomouckého kraje už čtyři klastry. Své investiční příležitosti prezentuje na českých i zahraničních veletrzích a rovněž formou příruček, publikací a letáků. Více informací naleznete na internetových stránkách www.kr-olomoucky.cz v sekci Podnikání, inovace a zaměstnanost.

PARTNER

Reticulum

 Společnost Reticulum aktivně vyhledává zajímavé investiční příležitosti. Zajímáme se o projekty ve start up fázi, o minoritní i majoritní podíly i nákup celých společností. Paralelně s investicí finančních prostředků jsme připraveni nabídnout i svoje know-how v oblasti finančního řízení projektů, účetnictví, daní, budování obchodní strategie i právního poradenství prostřednictvím spolupracujících advokátů.

 

PODPOROVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI