Ochrana údajů

Jsme si vědomi citlivosti poskytnutých informací, proto všechny subjekty, kteří přijdou do styku se soutěžními příspěvky, musí podepsat prohlášení o mlčenlivosti. Tím je zaručena ochrana nápadů před zneužitím třetí stranou. Tento dokument je sestaven na základě ochrany autorského práva a v podmínkách ČR je právně vymahatelný. Dokument si můžete stáhnout zde:

Prohlášení člena poroty o nestrannosti a mlčenlivosti

Každý účastník soutěže musí vyplnit Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení o jejich zpracování Univerzitou Palackého v Olomouci jako správcem osobních údajů. Souhlas si můžete stáhnout zde:

Souhlas se zpracováním osobních údajů